Over Ons Nieuwe Hof

“Een prachtig initiatief, zeker in deze tijd waarin het voor veel mensen steeds moeilijker wordt een passende woning in Amsterdam te bemachtigen”

Ons Nieuwe Hof komt voort uit een initiatief van 3 leden van de Amsterdamse woningcoöperatie Samenwerking die in 1908 werd opgericht en in Amsterdam-Zuid huurwoningen beheert voor haar leden. De initiatiefnemers Theo Capel, Pitt Treumann en Huib de Vet richtten op 8 mei 2013 naar het voorbeeld van Samenwerking een coöperatie op die nieuwe huurwoningen wil gaan bouwen of verwerven voor de uitdijende groep Amsterdammers die op zoek zijn naar een woning met een maandelijkse huurprijs van ca. 700 tot 1.200 euro op basis van het prijspeil 2013. Het gaat om woningen die permanent voor verhuur beschikbaar blijven. Dat gebeurde onder de naam Samenwerking-2.

Samenwerking deed in tweede termijn een dringend beroep om alsnog voor een andere naam te kiezen. Dit leidde ertoe dat vanaf 23 juni 2014 de coöperatie ‘Ons Nieuwe Hof’ heet, een naam die zowel verwijst naar de toekomst als naar de tijd dat burgers coöperaties gingen vormen om hun ideeën uit te kunnen voeren. De statuten zijn in verband hiermee aangepast.

De initiatiefnemers waren zeer verheugd dat drie bij Amsterdam betrokken prominenten een Comité van Aanbeveling vormden om het initiatief verder van de grond te kunnen  tillen. Het waren:

Prof. Dr. Alexander Rinnooy Kan, betrokken bij vele culturele en maatschappelijke organisaties en activiteiten.

Drs. Marja Ruigrok, oprichter van marktonderzoekbureau Ruigrok | NetPanel, mede-eigenaar van reclamebureau Headline communicatie en indertijd fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Amsterdam.

Mr. Robert Samkalden (overleden 2020), was advocaat en partner bij het advocatenkantoor Stibbe, gespecialiseerd in bestuursrecht. Daarnaast was hij betrokken bij culturele organisaties in Amsterdam.

Na de start van de coöperatie werd besloten het Comité om te vormen tot een Raad van Advies. In verband met zijn gezondheid was Robert Samkalden hiervoor niet beschikbaar. Marja Ruigrok trad in 2018 hieruit terug in verband met haar installatie als wethouder van de gemeente Haarlemmermeer.
In mei 2019 traden twee nieuwe leden toe. Het zijn Prof. Dr. Peter van Gool, deskundige in de financiering van onroerend goed. En Dr. Tineke Lupi, deskundige op het gebied van woningcoöperaties in ons land. Samen met prof. Dr. Alexander Rinnooy Kan vormen ze de Raad.

De statuten beschikbaar voor de leden en ook voor belangstellenden. Zie Statuten Ons Nieuwe Hof. Zie ook het Huishoudelijk reglement   en de Considerans statuten of inleiding zoals die in de oprichtingsstatuten stond, waaruit nog eens extra duidelijk wordt waar de oprichters van de coöperatie voor staan. Voorzien in de woonbehoefte van haar leden is primair. Winststreven speelt geen rol, uiteraard wel een gezonde exploitatie.