Bestuur

Bij de oprichting werd vastgelegd dat het bestuur uit tenminste 3 leden bestond. Zo is het ook begonnen. De 3 oprichters van de vereniging vormden het eerste bestuur. Ze besloten in tweede termijn dat het goed zou zijn het bestuur uit te breiden tot 5 leden. Aansluitend viel het besluit de uitbreiding voorlopig te beperken tot 4 leden.
Zie hieronder de samenstelling van het bestuur vanaf de oprichting op 8 mei 2013. het laatste bestuur zie je als eerste.

Van 9 juni 2018 tot 28 november 2022
– Melle Koch, voorzitter
– Theo Capel, secretaris/penningmeester
– Els van Eijden, algemeen lid
– Pitt Treumann, algemeen lid

Van 1 september 2017 tot 9 juni 2018
– Pitt Treumann, voorzitter
– Theo Capel, secretaris/penningmeester
– Els van Eijden, algemeen lid
– Melle Koch, algemeen lid

Van 28 mei 2014 tot 1 september 2017:
– Pitt Treumann, voorzitter
– Theo Capel, secretaris/penningmeester
– Els van Eijden, algemeen lid
– Joep Hesseling, algemeen lid

Van 14 november 2013 tot 28 mei 2014:
– Pitt Treumann, wnd voorzitter
– Theo Capel, secretaris/penningmeester

Van 8 mei 2013 tot 14  november 2013:
– Huib de Vet, voorzitter
– Theo Capel, secretaris/penningmeester
– Pitt Treumann, algemeen lid