Contact

Amsterdamse Coöperatieve Woningvereniging “Ons Nieuwe Hof” U.A.
p/a George Gershwinlaan 203, 1082 MT Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 57918449

Het secretariaat van Ons Nieuwe Hof wordt gevoerd door Theo Capel.  Het is te bereiken via info@onsnieuwehof.nl

Voor de leden is er een nieuwsbrief via e-mail als belangrijk communicatiekanaal. Neem je een nieuw mailadres,  geef dat dan door aan info@onsnieuwehof.nl

Voor belangstellenden is er deze website en de Facebookpagina  OnsNieuweHof