Stand van Zaken

vrijdag 6 januari 2017

Op de ledenvergadering van 22 juni jl. werd het jaarverslag 2015 vastgesteld. Zie hier Jaarverslag ONH 2015. Tevens werd het Huishoudelijk Reglement vastgesteld in verband met de regels over de aandelen van de coöperatie. Het reglement is te downloaden van de pagina Over ons Nieuwe Hof

Het lidmaatschap van Ons Nieuwe Hof staat open. Zie ‘Vragen & Antwoorden‘ hoe je lid kunt worden. Het lidmaatschap brengt met zich mee dat men minimaal met 1 aandeel van 250 euro deelneemt in de coöperatie.
Het laatst uitgegeven ledennummer is 479. Daadwerkelijk zijn er 250 leden.

De gemeente Amsterdam start een proef met uitgifte van enkele grondstukken speciaal voor coöperatieve woningverenigingen. Als eerste komt voorjaar 2017 een terrein op het (nieuwe) centrumeiland in IJburg beschikbaar.