Stand van Zaken

vrijdag 28 april 2017

Zie hier het Jaarverslag ONH 2015. Tevens werd het Huishoudelijk Reglement vastgesteld in verband met de regels over de aandelen van de coöperatie. Het reglement is te downloaden van de pagina Over ons Nieuwe Hof.
Het jaarverslag 2016 is in voorbereiding.

Het lidmaatschap van Ons Nieuwe Hof staat open voor een ieder. Zie ‘Vragen & Antwoorden‘ hoe je lid kunt worden. Het lidmaatschap brengt met zich mee dat men minimaal met 1 aandeel van 250 euro deelneemt in de coöperatie.
Het laatst uitgegeven ledennummer is 479. Daadwerkelijk zijn er 250 leden.

De gemeente Amsterdam start een proef met uitgifte van enkele grondstukken speciaal voor coöperatieve woningverenigingen. Als eerste komt voor de zomer 2017 een terrein op het (nieuwe) centrumeiland in IJburg beschikbaar.