Stand van Zaken

Maandag 19 oktober 2020

Berichten  over Ons Nieuwe Hof zijn uiteraard via deze site volgen. We hebben ook een eigen pagina op Facebook https://www.facebook.com/onsnieuwehof. Lees daar de afleveringen over de zoektocht naar locaties voor betaalbare huurwoningen voor onze leden. Dat startte in 2013 met ‘Jeruzalem’.

Zie hier het meest recente jaarverslag  Jaarverslag-ONH-2019.
De verslagen uit eerdere jaren vanaf het oprichtingsjaar 2013 staan op de pagina Jaarverslagen

De gemeente wijst binnenkort een kavel voor ca. 80 woningen  in de Kolenkitbuurt aan een wooncoöperatie toe. Dat zal gebeuren via een loting onder de 6 belangstellende partijen. Wij zijn daarvoor een van de gegadigden.
Daarnaast zijn er besprekingen gaande over een locatie bij NS-station Sloterdijk.

Het lidmaatschap van Ons Nieuwe Hof staat open voor een ieder. Zie ‘Vragen & Antwoorden‘ hoe je lid kunt worden. Het lidmaatschap brengt met zich mee dat men minimaal met 1 aandeel van 250 euro deelneemt in de coöperatie.
Het laatst uitgegeven ledennummer is 492. Daadwerkelijk zijn er 247 leden. Wordt ook lid. Zo wordt de coöperatie niet alleen groter, maar ook sterker.

Onlangs overleed Robert Samkalden. Hij was indertijd een van de drie leden van het Comité van Aanbeveling. Wegens slechte gezondheid trad hij hieruit terug. Onze deelneming gaat uit naar zijn nabestaanden.