Stand van Zaken

zaterdag 29 juli 2018

Berichten  over Ons Nieuwe Hof zijn uiteraard via deze site volgen. We hebben nu ook een eigen pagina op Facebook https://www.facebook.com/onsnieuwehof Lees daar de afleveringen over de zoektocht naar locaties voor betaalbare huurwoningen voor onze leden. Dat startte in 2013 met ‘Jeruzalem’.

Op 9 juli jl. was er een algemene ledenvergadering. Het jaarverslag 2017 werd vastgesteld. Zie Jaarverslag ONH 2017

Bij de stand van zaken kwam naar voren dat de gemeente van plan is om nog andere kavels op het Centrumeiland van IJburg voor coöperatieve woningverenigingen te willen uitgeven.

Het lidmaatschap van Ons Nieuwe Hof staat open voor een ieder. Zie ‘Vragen & Antwoorden‘ hoe je lid kunt worden. Het lidmaatschap brengt met zich mee dat men minimaal met 1 aandeel van 250 euro deelneemt in de coöperatie.
Het laatst uitgegeven ledennummer is 480. Daadwerkelijk zijn er 246 leden.