Stand van Zaken

donderdag 3 augustus 2017

De ledenvergadering is achter de rug. Via de PostAap gaat het verslag een dezer dagen naar de leden. Het jaarverslag 2016 is vastgesteld. Zie Jaarverslag ONH 2016.
Het aangepaste versie van het Huishoudelijk Reglement is eveneens beschikbaar.

De gemeente Amsterdam heeft voor woningcoöperaties de inschrijving opengesteld voor een project van maximaal 30 woningen op het Centrumeiland in de wijk IJburg. Ons Nieuwe Hof gaat daar op inschrijven.

Bericht over Ons Nieuwe Hof is uiteraard via deze site volgen. Voor actuele informatie kun je in afwachting van een eigen pagina voor onze coöperatie op Facebook terecht op de pagina van Theo Capel

Het lidmaatschap van Ons Nieuwe Hof staat open voor een ieder. Zie ‘Vragen & Antwoorden‘ hoe je lid kunt worden. Het lidmaatschap brengt met zich mee dat men minimaal met 1 aandeel van 250 euro deelneemt in de coöperatie.
Het laatst uitgegeven ledennummer is 480. Daadwerkelijk zijn er 251 leden.