Vragen & Antwoorden

Vraag 1. : Wie kan lid worden van Ons Nieuwe Hof?

Antwoord: Het lidmaatschap staat open voor meerderjarige belangstellenden die worden voorgedragen door 2 leden van Ons Nieuwe Hof, of door 2 leden van Samenwerking, of door een combinatie van 2 leden van beide verenigingen.
Echtgenoten/partners en meerderjarige kinderen van leden van Ons Nieuwe Hof zijn zonder meer welkom als lid. Hetzelfde geldt voor leden van ‘Samenwerking’ (Amsterdamsche Coöperatieve enz.). Aanmelden kan alleen via e-mail. Zend het mailtje aan info@onsnieuwehof.nl. Zie verder vraag 2.

Vraag 2. : Hoe meld je je aan als belangstellende?

Antwoord: Leden van Samenwerking moeten zich aanmelden onder vermelding van hun nummer van Samenwerking. Als het een partner/kind van een lid van Samenwerking betreft, moet naam en nummer van het lid worden vermeld. Dat geldt ook in het geval van leden van Ons Nieuwe Hof
Anderen moeten dus worden voorgedragen door óf 2 leden van Samenwerking, óf 2 leden van Ons Nieuwe Hof (óf een combinatie hiervan). Dat moet gebeuren via twee handgeschreven briefjes die als een scan/plaatje/foto in het aanmeldingsmailtje  aan info@onsnieuwehof.nl worden toegevoegd. In de briefjes moet duidelijk naam en lidnummer (van Samenwerking dan wel Ons Nieuwe Hof) staan.

Vraag 3: Welke gegevens zijn er verder nodig?

We registeren voorlopig alleen voornaam, achternaam en e-mailadres. Andere persoonsgegevens zijn niet nodig. Houd de vereniging dus op de hoogte van wijzigingen in het mailadres, want alle correspondentie verloopt langs deze weg.

Vraag 4: Wat zijn de kosten?

Antwoord: Het inschrijfgeld bedraagt 60 euro. De jaarcontributie bedraagt 30 euro.
Leden moeten gelijktijdig minimaal 1 aandeel van 250 euro storten in de coöperatie.

Vraag 5: Wat is het verschil tussen de inschrijfkosten en een aandeel?

Antwoord: De inschrijfkosten (en de contributie) dienen om de kosten van de vereniging (beheer en bestuur) te dekken. Het aandeel dient om woningblokken mede te kunnen financieren en exploiteren. Het inschrijfgeld en de contributie gaan in de kas van de vereniging en maken deel uit van de jaarlijkse exploitatie. Het aandeel is het eigendom van de leden van de coöperatie en is onderdeel van het vermogen van de vereniging. Als de exploitatie het toelaat wordt dividend/rente uitgekeerd op het aandeel. Leden kunnen hun aandeel terugkrijgen bij beëindiging van het lidmaatschap.

Vraag 6: Hoe gaat de toewijzing van het lidmaatschapsnummer?

Antwoord: Iedere belangstellende die aan het lidmaatschap voldoet, krijgt het eerst beschikbare nummer op het moment van haar/zijn aanmelding toegewezen. Na ontvangst van de betaling wordt dat nummer definitief.

Vraag 7: Kun je altijd aanmelden?

Antwoord: De mogelijkheid je in te schrijven staat gewoon open. Je kunt je dus elk moment aanmelden.

Vraag 8: Is er al iets te vertellen over locaties en verdere plannen?

Antwoord: We houden ontwikkelingen op de woning markt scherp in het oog. Dat gaat vooral om de zogenaamde tenders die de gemeente Amsterdam uitschrijft en op de proefprojecten wooncoöperaties van de gemeente. We gaan onverdroten verder met inschrijven. We komen een keer aan de beurt. OP dit moment is er zicht op realisatie van twee woningblokken.

Vraag 9: Wat gebeurt er als er huurwoningen beschikbaar komen?

Antwoord: Dan kan elk lid daarop inschrijven. Het lid met het laagste nummer krijgt de toewijzing. Huurders moeten minimaal 20 aandelen in de coöperatie storten ( 5.000 euro). Het kan zijn dat de gemeente beperkende voorwaarden stelt wie voor een woning in aanmerking komt.

Vraag 10: Kun je je lidmaatschapsnummer overdragen?

Antwoord: Nee. Het lidmaatschapsnummer is persoonlijk. Echtgenoten/Partners kunnen zelf lid worden. Het lidmaatschapsnummer is evenmin te vererven.

Vraag 11: Hoe houdt de vereniging contact met de leden?

Antwoord: Het contact loopt via e-mail (info@onsnieuwehof.nl). Voor berichten aan alle leden (Nieuwsbrieven) gebruikt de vereniging het mailingprogramma PostAap (MailChimp), waar de leden na de inschrijving worden geregistreerd..
Het is dus nogmaals van belang dat wijzigingen in het mailadres worden doorgegeven.

Houd ook de facebookpagina van ons in het oog https://www.facebook.com/onsnieuwehof   Zie daar ook onze belevenissen in de afgelopen jaren op zoek naar bouwlocaties.