Stand van Zaken

dinsdag 1 november 2016

Op de ledenvergadering van 22 juni jl. werd het jaarverslag 2015 vastgesteld. Zie hier Jaarverslag ONH 2015. Tevens werd het Huishoudelijk Reglement vastgesteld in verband met de regels over de aandelen van de coƶperatie. Het reglement is te downloaden van de pagina Over ons Nieuwe Hof

Het lidmaatschap van Ons Nieuwe Hof staat open. Zie ‘Vragen & Antwoorden‘ hoe je lid kunt worden. Leden moeten in ieder geval voor 1 aandeel van 250 euro deelnemen in de coƶperatie. Het laatst uitgegeven ledennummer is 4786. Daadwerkelijk zijn er 285 leden.